LANDBOUW

Met behulp van drones en een ‘multi spectrale’ sensor kan nu landbouwgrond gemakkelijk en snel gescand worden. De data die hieruit wordt verkregen, wordt hierna geanalyseerd en in kaart gebracht met speciale software. Door de multi spectrale sensor worden er belangrijke stoffen gemeten die zich in het land bevinden. Stoffen die belangrijk zijn voor de groei en gezondheid van de gewassen. Door deze informatie kan er optimaal worden omgegaan als het bijvoorbeeld gaat om het verbruik van bestrijdingsmiddelen van het land. Het uiteindelijke doel is precisielandbouw, optimaal gebruik van het land.

In de landbouwsector wordt voor inspectie gebruik gemaakt van de multispectrale camera van Parrot, genaamd Sequoia.

RI